Förbättrad parkeringssituation i Globen City 365 dagar/år

En fråga som ofta kommer in till oss är hur vi har tänkt lösa parkeringsfrågan i området. Många i närområdet är oroliga för att det inte kommer att finnas tillräckligt med parkeringsplatser vid evenemang.

Tänker man sig ett scenario där samtliga arenor i Globen City är fullbelagda ökar självklart risken för trängsel, trots att Stockholmsarenan tillför området med mellan 600-800 extra parkeringsplatser. Men vad vi ska komma ihåg i detta är att Stockholm Globe Arenas – som är det bolag som kommer att driva arenan när den står klar – uppskattar att samtliga arenor i området kommer att vara fullbelagda samtidigt vid ytterst få tillfällen per år – om ens alls. Det innebär att Stockholmsarenans extra parkeringsplatser faktiskt förbättrar parkeringssituationen jämfört med hur den ser ut idag.

Vi arbetar dessutom för att skapa en bättre trafiksituation i området. Bland annat vill vi hitta incitament för att öka det kollektiva resandet vid evenemang. Andra exempel är ”satellitparkeringar”, exempelvis vid Älvsjömässan, varifrån skyttelbussar tar besökare till och från arenan. Vi studerar även möjligheter till bättre trafikflöden där en in- och utfart från arenan mot Nynäsvägen skulle kunna vara ett exempel på en lösning. En annan lösning som vi tillsammans med Trafikkontoret arbetar för att försöka få igenom är en egen körfil för trafik från södra länken in på Arenavägen.

Har du några synpunkter, förslag eller funderingar kring Stockholmsarenan tar vi tacksamt emot dem!

Dela och njut:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • Live
 • Twitter
 • email


2 Kommentarer

 1. Magnus Björk | 2010-05-23 | 10:11

  Fråga ?: vart skall alla besökare parkera ?

 2. Helena | 2010-05-24 | 09:51

  Hej Magnus,
  Parkering blir dels under arenan samt att tillgängligheten till befintliga garage i området ska ses över. T ex kan garagen inne i Slakthusområdet stå i princip tomma då det är evenemang, i och med att tillgängligheten till dessa inte är optimal. Sedan tittar vi även på en lösning med ”satellitparkering”, där besökare kan parkera en bit bort från arenan och transporteras med skyttelbussar. Ett kollektivt resande kommer även vara prioriterat att skapa incitament för.
  Hälsningar Helena

Svara