Tuben till evenemanget

Inom en timme kan redan idag 1,5 miljoner människor ta sig kollektivt till Globen city. Knäckfrågan som jag ser behöver lösas är överlag hur vi får människor att nyttja de kollektiva färdmedlen som finns inom staden. Jämfört med många andra städer i Europa, erbjuder Stockholm en fantastisk tillgång till kollektivtrafik (förutom denna vinter kanske…)

Jag läste en insändare i Metro för någon vecka sedan där skribenten tog upp hur kollektivtrafiken kan bidra till vinster för människor och miljö. Kontentan var att det borde ligga ett större fokus på att förbättra kollektivtrafiken i Stockholm.

Men även om kollektivtrafiken utvecklas än mer – hur stimulerar vi folk att nyttja den? Denna fråga arbetar vi intensivt med inom Stockholmsarenans projektorganisation. Vi har en vision där vi strävar mot ett mycket högre kollektivt resande än idag. För att nå visionen kommer digra informationsinsatser att krävas, men även som jag ser det en ändring av inställning hos gemeneman. I många fall handlar det om ett aktivt val – kollektivt eller egen bil.

Dela och njut:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Live
  • Twitter
  • email


0 Kommentarer

Svara