Fasadarbeten

Vi har fått en fråga via bloggen om hur det går med fasadarbetena. Här kommer en sammanfattning av hur det ser ut i dagsläget.

Tele2 Arena får två olika fasader. Ett klimatskal av glas samt en yttre perforerad aluminiumplåt, dekorplåtar, som omsluter hela arenan.

Arbetet med dekorplåtarna, den perforerade plåten som ger arenan dess transparenta gestaltning och karakteristiska form, flyttar från sydöst till östra sidan under nästa vecka. Byggställning monteras på plan 7 och när den är på plats ökas bemanningen till dubbla skift. Plåten beräknas vara färdigmonterad i maj.

Största delen av alla glaspartierna sitter på plats. Fram till vecka 6 kommer de sista dörrarna att monteras.

Smidet i fasaden är klart, undantaget intagsbryggorna dvs. de ytor där inpassage för arbetare samt material sker. Dessa färdigställs under våren. Arbetet startar under vecka 6 vid nordvästra sidan där bygghissarna står.

Arbetet på Tele2 Arena kräver en hel del logistisk planering för att alla arbetsgrupper ska kunna utföra sina respektive arbeten utan att för den skull hindra någon annan. Fasadarbetena på den östra sidan är extra komplicerade då många olika typer av arbeten pågår samtidigt och säkerheten alltid står i fokus.

Tele2 Arena får en skandinavisk design, genom en transparant fasad kommer besökare att kunna blicka ut över staden samt att det från utsidan blir möjligt att se arenans liv.

Dela och njut:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Live
  • Twitter
  • email


0 Kommentarer

Svara