En arena i tiden

Tillgänglighetsfrågor är prioriterade på många håll i samhället idag. Något som jag i och för sig kan tycka borde vara en självklarhet överallt. Det handlar om att inte göra skillnad på människor och att ge alla lika möjligheter att uppleva, umgås och leva. 

Men självklart krävs input för att veta hur tillgängligheten kan förbättras.  En gång i månaden träffas därför Stockholms Idrottsnämnd och Stockholm Globe Arena Fastigheter AB Handikappråd*.  Vartannat tillfälle träffas gruppen i Globen City för att diskutera hur tillgängligheten kan utvecklas i Globenarenorna, ett stort fokus är dessutom utvecklingen av Stockholmsarenan. Det är innan alla väggar, golv, ramper och dörröppningar är på plats, som den verkligt stora förbättringen kan göras. 

Samarbetet med handikapprådet har visat sig vara mycket värdefullt för både de funktionshindrade och för oss som arenaägare.  Vi vill ständigt förbättra och utveckla våra arenor och på så sätt skapar vi bättre förutsättningar för alla att ta del av arenaupplevelsen. 

Genom samarbetet med handikapprådet blev vi tidigt varse om att de befintliga arenorna i Globen City alla var i stort behov att utvecklas med en avancerad typ av syntolkningsanläggning. Detta bidrog till att Sveriges första digitala syntolkningsanläggning införskaffades.

När det gäller utvecklingen av Stockholmsarenan ligger tillgänglighetsfrågan högt upp på dagordningen.  God sikt för alla har varit ett ledord genom projektet . Vid dagens möte med handikapprådet låg fokus på just detta.

Allt kan givetvis bli bättre och för det krävs goda idéer och samarbeten. Ett sådant exempel är samarbetet med handikapprådet. Något som vi både på kort och långsikt hoppas ska bidra till att förenkla vardagen för funktionshindrade och på så vis även leda till ett arenaområde än mer i tiden.

* Stockholms Idrottsnämnd och Stockholm Globe Arena Fastigheter AB Handikappråd består av representanter för olika typer av funktionshinder samt tjänstemän från Idrottsförvaltningen, SGA Fastigheter och evenemangsbolaget Stockholm Globe Arenas.

 

Dela och njut:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Live
  • Twitter
  • email


0 Kommentarer

Svara