Alla pusselbitar i en broschyr

Vi pratar ofta om vad som händer på bygget just nu med allt ifrån balkmontage till fasadbelysning. Ibland är det viktigt att lyfta blicken lite och fundera över vad utvecklingen faktiskt kommer att bidra med på sikt. Stockholmsarenan är en viktig pusselbit i Stockholms stads vision 2030 som handlar om att sätta Stockholm än mer på kartan som en storstad i världsklass. Genom Stockholmsarenan kommer Stockholm att kunna locka större internationella evenemang som huvudstaden tidigare inte kunnat husera och på så sätt kommer arenan att bidra till att stärka stadens näringsliv.

Ambitionen är att Globenområdet ska bli norra Europas ledande evenemangs- och nöjesdestination och området står inför flera spännande utvecklingsprojekt. Attraktionen SkyView som tar besökare upp till toppen av Ericsson Globe var första steget i områdets utveckling. Stockholmsarenan blir nästa steg. Vidare utvecklas 12 000 kvm kommersiella lokaler i Stockholmsarenans gatuplan samt en utbyggnad av hotellet. Dessutom tillkommer ytterligare kommersiella fastigheter söder om Stockholmsarenan samt där Söderstadion ligger idag. Målsättningen är därtill att på sikt glasa in Arenatorget.

Det gäller som sagt att komma ihåg att Stockholmsarenan är en del av en större helhet. För att tydliggöra detta har vi tagit fram en informationsbroschyr om Stockholmsarenan och dess roll i stadens och områdets utveckling. Broschyren skickas under helgen ut till Stockholmsarenans närmaste grannar för att informera om vad som sker i deras närområde. Vill du ta del av broschyren finns den att hitta här

Dela och njut:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Live
  • Twitter
  • email


0 Kommentarer

Svara