1000 anledningar att välja cykel

Att tillgången till kollektiva färdmedel är relativt utvecklad i och omkring Globenområdet, råder ingen tvekan om. Det är också det färdmedel evenemangsbesökaren helst väljer.

En fråga vi arbetar hårt med just nu är hur vi ska kunna ge en större del av evenemangsbesökarna cykeln som ytterligare ett alternativ. Idag väljer i snitt 2 % av evenemangsbesökarna cykeln som transportmedel vid evenemang i någon av våra arenor i Globenområdet. Trots att Stockholmarna är ett ”cyklande folk” och trots att tillgången till lånecyklar ökar.

I en relativt färsk undersökning som Metro och United Minds gjort (The Metropolitan Report) har man på en globalnivå kartlagt Storstadsbors liv och leverne. Där framgår det att hela 22 % av Stockholmarna cyklar till jobbet och snittresan är 9 km lång. Sedan kan man anta att cykelhjälmen inte läggs på hyllan på fritiden, men till evenemangen är inte cykeln det färdmedel som föredras.

Var ligger då motståndet att ta cykeln till evenemanget? Trots att cykelbanorna till området är relativt välutvecklade samt att många arenabesökarna faktiskt har cykelavstånd till området.

Jo, felet ligger nog som jag ser det hos oss som fastighetsägare. I dagens Globenområde finns ingen plats för cyklar. Tillgången till tunnelbana, bussar och pendeltåg är utmärkt. Men kommer du med cykel finns ingen plats till säker uppställning. Så där har vi svaret tror jag!

Med Stockholmsarenan skapar vi därför 1000 nya anledningar att faktiskt välja cykeln som ett alternativ. I två etapper kommer området i anslutning till Stockholmsarenan att utrustas med två nya cykelparkeringsplatser á 500 platser vardera. Den första anläggs precis i anslutning till arenan (mellan Nynäsvägen och arenans fasad), under tak kan tilläggas. Parallellt med det regionala cykelstråket som ska gå bredvid arenan. Den andra cykelparkeringsplatsen ska på sikt anläggas på motsatt sida av Stockholmsarenan, dvs mot Arenavägen. 

För information om stadens alla cykelvägar besök:

http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Stockholmstrafiken/Cykla/Cykelkarta1/

Dela och njut:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Live
  • Twitter
  • email


0 Kommentarer

Svara